Ik ben geïnteresseerd in sporen van niet menselijke “werelden” die vaak genegeerd of over het hoofd gezien worden. De sporen die mijn interesse wekken komen vaak uit mijn directe leefomgeving. Het zijn de dingen waar je langsfietst of overheenloopt, die je gedachtenloos opzuigt of negeert.

Deze sporen zijn vaak het beginpunt van een artistiek onderzoek. Zo was een verzameling huisvliegen uit mijn vensterbank, de aanleiding voor het maken van een serie videowerken (How to connect with strangers, 2018) waarin ik onderzocht waar mijn fysieke menselijke wereld en de wereld van het dode insect elkaar raken.

Als beeldend kunstenaar maak ik werken vanuit breed onderzoek. Ik werk graag samen met andere kunstdisciplines en wetenschappers omdat ze me stimuleren steeds andere perspectieven in te nemen. Het proces van onderzoeken is de basis van mijn werk, daarom zijn de uitingen van de werken die ik maak steeds anders. Ik maak o.a. video’s, installaties, tekeningen en boeken. Ook is materiaalonderzoek voor mij een heel belangrijke manier om een onderwerp dichter te benaderen.

De wereld om mij heen roept veel meer vragen op dan hij beantwoordt. In mijn werk ben ik bewust bezig met het niet weten, de aarzeling en hoe die houding mijn onderzoek vormgeeft en mij steeds anders laat kijken.

Voor het project Attempts to understand a field (2019) (unknown-field.com) deed ik artistiek onderzoek naar een weiland in Noord-Oost Groningen. Het project bestaat uit een serie pogingen om iets van de wereld die het veld is te begrijpen. De pogingen zijn manierien van benaderen, manieren van kijken en manieren van onderzoeken, resulterend in een brede varieteit aan uitkomsten van kaarten en verzamelingen van samples tot teksten, tekeningen, materiaalonderzoek en installaties die een brug vormen tussen de wereld van het veld en de (bebouwde) omgeving waarin wij als mensen leven.

Linde Ex

I am interested in the traces of non-human “worlds” that are often ignored or overlooked. The traces that arouse my interest often come from my immediate surroundings. Things you pass by or literally walk over every day, things you mindlessly suck up while vacuuming or that you easily ignore.

These traces are often the starting point of an artistic process. A collection of houseflies from my windowsill, for instance, was the reason for making a series of video works (How to connect with strangers, 2018) in which I explored where my physical human world and the world of the dead insects, meet.

As an artist, I work from a broad research perspective, but always autonomously. I like working with other art disciplines and scientists because they always encourage me to take other perspectives. The process of research is the basis of my work, so the manifestations of the works I make are always different. I make videos, installations, drawings and books. Also, material research is a very important way for me to approach a subject closer.

I find that the world raises many more questions than answers. In my process, I am conscious of “not knowing”. Hesitation is, therefore, an important attitude when working and creating. It shapes my research and challenges me to look differently.

For the project Attempts to understand a field (2019) (unknown-field.com) I studied a field in the northeast of Groningen. The project consists of a series of attempts to understand something of what the world of the field comprises. The attempts are ways of approaching, ways of seeing and ways of investigating, resulting in a wide variety of outcomes from maps and collections of samples, to texts, drawings, materials research and installations that form a bridge between the world of the field and the (built) environment in which we live as human beings.

Linde Ex

Linde ExLINDE EX